21/01/2021

Rakyat Malaysia Boleh Kongsi Pandangan COVID-19

1 min read

Apa komen anda isu COVID-19?

Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) menjalankan tinjauan secara atas talian bagi mengkaji kesan COVID-19) kepada ekonomi dan individu di Malaysia.

Tinjauan tersebut mengandungi 21 soalan yang merangkumi 3 modul iaitu modul umum, modul pekerjaan masing-masing (9 soalan) dan modul perbelanjaan (3 soalan). 

Pusingan 1 yang bermula 23 hingga 31 Mac ini terbuka kepada semua penduduk Malaysia berumur 15 tahun ke atas.

Maklumat yang dikumpulkan melalui tinjauan ini tertakluk kepada peruntukan di bawah Akta Perangkaan 1965 (Disemak 1989) di mana maklumat yang diterima adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan perangkaan.

Orang ramai diminta bekerjasama mengambil bahagian dalam tinjaun ini menerusi https://bit.ly/SurveiCOVID19DOSM.

  • Kafebuzz.my

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *